ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

Κατ’ εφαρμογήν του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα

Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αγαπητοί γονείς, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την απόκτηση λογαριασμού του κάθε παιδιού σας που φοιτά στο σχολείο μας, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Επισκεφθείτε τη σελίδα https://register.sch.gr/students/ και συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται για κάθε παιδί, ακολουθώντας τις οδηγίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Email και τηλέφωνα γονέων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, παρακαλούμε πολύ όπως μας αποστείλετε τις προσωπικές σας διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τους αριθμούς τηλεφώνων σας (σταθερών και κινητών), για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να σας ενημερώνουμε άμεσα για θέματα τα οποία αφορούν