Το σχολείο μας διαθέτει τρία διδακτήρια: της Ξεχασμένης, όπου στεγάζονται η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη, του Κεφαλοχωρίου, όπου βρίσκονται οι Α΄ και Β΄ τάξεις, και της Επισκοπής, που φιλοξενεί την Γ΄ και Δ΄ τάξη.