ΏραΔιάρκεια
08:15-08:55
08:55-09:40
Διάλειμμα 20 λεπτών
10:00-10:45
10:45-11:30
Διάλειμμα  15 λεπτών
11:45-12:25
Διάλειμμα  10 λεπτών
12:35-13:15